Misija, vizija, vertybės

AB „Aksa“ šeima – antri namai. Darbuotojai įmonėje dirba atkartodami šeimos arba komandos modelį, kuriame vyrauja darbų, atsakomybės, teisių ir laisvių pasiskirstymas. AB „Aksa“ darbuotojų vertybės tai:

  • tvirtumas/Pastovumas/Stabilumas – užtikrintais žingsniais eiti link norimo tikslo, rezultato, nesiblaškant dėl kelyje patiriamų sunkumų ar minorinių trikdžių;
  • nuolatinis tobulėjimas – skatinant darbuotojus nuolat atsinaujinti, tobulėti ir optimizuoti savo veiklą. Taikydami inovacijas(technologijas, organizavimo, valdymo) žengiame žingsnis žingsnin su besikeičiančia rinka ir jos troškimais. Gebame būti socialiai jautrūs ir taikyti darnią su aplinka ekonomiką;
  • laisvė (minčių ir veiklos) – darbuotojui gebant išreikšti savo valią, ginti bendrus reikalus ir imtis veiksmų prisiimant atsakomybę bei atstovint savo poziciją. Tik būdami laisvi gebame priimti ne tik sau, bet ir kitiems reikalingus sprendimus, mąstyti ne tik vardan savęs ar vardan įmonės, bet dėl abiejų kartu;
  • būdama pastovi ir stabili, bet laisva ir nuolat tobulėjanti, „Aksa“ surenka savy geriausias vertybes bet kuriai šeimai sėkmingai funkcionuoti ir išgyventi pakilimus bei nuopuolius.