500 mm storio perdangos plokštės

AB „AKSA“ vienintelė Lietuvoje gamina 500 mm storio perdangos plokštes. Tolesnė informacija apie perdangos plokštes aktuali projektuotojams ir stambaus gelžbetonio užsakovams. Privačioje statyboje naudojamos mažesnio storio perdangos plokštės.

500 mm storio perdangos plokštės suteikia galimybę perdengti tarpatraminius iki 21 metro ilgio.

500 mm storio perdangos plokščių natūriniai stiprumo bandymai atlikti VGTU laboratorijoje – gauti faktiniai rezultatai viršijo projektinius dydžius.

500 mm. kiaurymėtų plokščių pagrindiniai teigiami aspektai – nebereikia didelės apimties suvirinimo darbų objekte (kaip kad pasirinkus alternatyvų sprendimą – TT plokštes, kurios tarpusavyje ir su rygeliais jungiamos per įdėtines detales), nereikia šių įdėtinių detalių tolimesnio dažymo ar kitokio antikorozinio padengimo, nebereikia itin brangaus įdėtinių detalių ugniaatsparinimo padengimo, mažesnis 500 mm. perdangos plokščių aukštis leidžia sutaupyti pastato aukštingumą arba geriau išnaudoti aukštį, nemažą teigiamą įtaką turi ir tai, kad visumoje projektuotojams kiaurymėtos plokštės yra geriau pažįstamos, jų mazgai yra paprasteni ir įprasti.

AB „AKSA“ turi didelius 500 mm storio perdangos plokščių gamybinius pajėgumus. Įmonės nominalūs gamybos pajėgumai leidžia pagaminti apie 9000 m2 500 mm. kiaurymėtų perdangos plokščių per mėnesį.

500 mm storio perdangos plokštės tenkina galutiniame rezultate itin svarbius greito sumontavimo laiko bei ekonomiškumo kriterijus.

500mm storio perdangos plokštės AKSA

AB „AKSA“ gaminamos 500 mmm storio perdangos plokštės pirmą kartą panaudotos įgyvendinant „MEGA“ prekybos centro išplėtimo projektą. „MEGA“ prekybos centras bus pirmasis objektas Lietuvoje, kur bus panaudotos 500 mm. kiaurymėtos perdangos plokštės.

Perdangos500mmStorioLaikomojiGaliaPagalArmavimoTipusAKSA

 

Geometrinės 500 mm storio perdangos plokščių charakteristikos pateikiamos žemiau:

500 mm storio AKSA perdangos plokštės skerspjūvis