ES socialinio fondo finansuojami mokymai įmonėje AB „Aksa“

2014-2015 m. AB „Aksa“ vykdė Europos socialinio fondo finansuojamus mokymus „Vadovų ir specialistų kompetencijų, didinančių įmonės konkurencingumą, ugdymas“. Mokymuose dalyvavo AB „Aksa“ administracijos darbuotojai. Savo patirtimi ir žiniomis dalinosi lektoriai: A. Punis, V. Masalskis, A. Gudaitis, bei N. Brazdžiūnaitė-Sanden.

AB „Aksa“ specialistai kvalifikaciją tobulino verslo įmonės strategijos sukūrime ir įdiegime: įrengimų ir procesų efektyvumo didinime šalinant neefektingas veiklas pagal MUDA metodiką (praktiniai mokymai darbo vietoje); projektų valdyme: įmonės procesų konstravime, įmonės veiklos ir procesų matavimo rodiklių formavime.

Tikimės, jog įgytos žinios ir kompetencijos gerins komandos tarpusavio supratim bei darbo kokybę, o naujos teorinės žinios bus sėkmingai taikomos praktikoje.


0 komentarų

Pateikti komantarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *